Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Vereniging Oud Skadi

Geplaatst op 15-06-2016  -  Categorie: Vereniging Oud-Skadi  -  Auteur: Remco Zannis

Damesch, mijne heeren, 

De kogel is door de Kerk!

Per 1 juli zal de Vereniging Oud Skadi bestaan. Op moment van schrijven is Oud Skadi druk bezig de statuten en het huishoudelijk reglement af te maken, zodat ze met de start van het nieuwe Skadi jaar als vereniging op de kaart staan.

Waarom een Vereniging? Zoals wellicht bekend is Oud Skadi nu een Stichting die haar gelden verkrijgt door vrijwillige donaties van een paar honderd oud leden. Het bestuur van Oud-Skadi heeft gemeend dat er inmiddels veel meer verbindingen tussen oud leden en leden bestaan, waartoe wij graag een continuüm willen aanbieden. Denk daarbij aan disputen, huizen, verticalen, bootjes, wedstrijdploegen, bestuurderen en commissies. Natuurlijk blijven ook de ereleden en leden van verdienste een prominente plaats binnen de vereniging houden.

De Vereniging Oud Skadi zal nadrukkelijk de brug slaan tussen de huidige leden en de oud leden van Skadi. Zoals in de statuten wordt opgenomen: "De vereniging heeft ten doel de band tussen de te Rotterdam gevestigde Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” en haar oud-leden geregeld te onderhouden en die vereniging in alle opzichten te steunen. Daarnaast heeft de vereniging ten doel de roeisport in Rotterdam, in het bijzonder bij Skadi, in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Koninklijke Nederlandse Roeibond daarvoor heeft vastgesteld.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Fondsen te werven tot steun aan de Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” voor de financiële ondersteuning van buitengewone uitgaven;
• Evenementen te organiseren voor de oud-leden van Skadi;
• Zich geregeld te doen inlichten omtrent de lotgevallen en prestaties van de Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” en daarvan de leden van de vereniging op de hoogte te houden.
De Vereniging Oud Skadi biedt het platform voor een sociaal netwerk van mensen die als gezamenlijke passie de Roeivereniging Skadi hebben. Zij kunnen elkaar ontmoeten tijdens georganiseerde borrels, bij roeiwedstrijden als het WK, Varsity en Rottebokaal en tijdens botendopen, netwerkgelegenheden en feesten. Jaarlijks terugkerend organiseren we bijvoorbeeld het Oud-Presidentendiner, Oud-Bestuurderenborrel, Brute Bazen&Bazinnenborrel, Disputen en Verticalen borrel en de Oud Commissieborrel. Ook de jaarvergadering zal meer de vorm van een event krijgen.

De Vereniging Oud Skadi wordt straks de grootste Oud Ledenvereniging van Nederland! We streven uiteindelijk naar 1000 leden. Het merendeel van de lidmaatschapsgelden zal worden besteed aan Skadi. Het nieuwe gebouw en andere buitengewone uitgaven kan Skadi betalen met de hulp van ons, de Oud Leden. Hiermee kunnen we met z’n allen iets terug doen voor de bijzondere tijd die we als studenten hebben mogen meemaken bij Skadi.

Vanuit Skadi wordt de verbinding met de Vereniging Oud Skadi gelegd door de Oud-Leden Commissie. 10 man sterk gaan zij zich inzetten om in eerste instantie zo veel mogelijk leden te werven voor Oud Skadi. Samen met hen zal het Bestuur van de Vereniging Oud-Skadi een scala aan activiteiten opzetten en vormgeven. Daarbij zal de Oud-Ledencommissie het netwerk van oud-leden ook kunnen gebruiken om een brede sponsorgroep te ontwikkelen, die dan weer de vorm van een soort Businessclub kan krijgen.

Vanaf dit moment is het aanmeldformulier digitaal beschikbaar op de website van Skadi en Oud Skadi. Lidmaatschap is minimaal € 30,- per jaar. Minimaal omdat aanvullend doneren ook kan, en zeer gewaardeerd wordt.

Naast alle reeds genoemde activiteiten krijgt een lid van de Vereniging Oud Skadi ook een account op de website zodat via digitale nieuwsbrieven en de Skadi te Water altijd het laatste nieuws van Skadi wordt gedeeld. Tevens biedt dit de leden de mogelijkheid om elkaar te vinden en onder Oud Skadi vlag een jaarborrel of reünie van een aantal jaren te organiseren.

Sta je op het punt om je Skadi-lidmaatschap op te zeggen? Wordt dan direct lid van Vereniging Oud Skadi! Ook iedereen die al even geleden heeft opgezegd, nu is de kans om weer betrokken te zijn!

In de hoop en verwachting dat we elkaar nog heel vaak gaan ontmoeten,
Skadi wint de Varsity,

Op de Grote Godin! 

Op Wech!

Namens het Eerste Bestuur van Vereniging Oud Skadi en het huidige Bestuur van de Stichting Oud Skadi,

Remo Zannis
Voorzitter