Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Vereniging Oud Skadi

Damesch, Mijne Heeren,

De kogel is door de Kerk! Per 1 juli bestaat de Vereniging Oud Skadi!
Waarom een Vereniging. Zoals wellicht bekend is Oud Skadi nu een Stichting die haar gelden verkrijgt door vrijwillige donaties van een paar honderd oud leden. Wij, het bestuur van Oud-Skadi, hebben gemeend dat er inmiddels veel meer verbindingen tussen oud leden en leden bestaan, waartoe wij graag een continuüm willen aanbieden. Denk daarbij aan Disputen, Huizen, Verticalen, Bootjes, Wedstrijdploegen, Bestuurderen en Commissies. Natuurlijk blijven ook de ereleden en leden van verdienste een prominente plaats binnen de vereniging houden.

In de Vereniging Oud Skadi zullen we nadrukkelijk de brug slaan tussen de huidige leden en de oud leden van Skadi. Zoals in de statuten wordt opgenomen: De vereniging heeft ten doel de band tussen de te Rotterdam gevestigde Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” en haar oud-leden geregeld te onderhouden en die vereniging in alle opzichten te steunen. Daarnaast heeft de vereniging ten doel de roeisport in Rotterdam, in het bijzonder bij Skadi, in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Koninklijke Nederlandse Roeibond daarvoor heeft vastgesteld.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • fondsen te werven tot steun aan de Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” voor de financiële ondersteuning van buitengewone uitgaven;
  • evenementen te organiseren voor de oud-leden van Skadi;
  • zich geregeld te doen inlichten omtrent de lotgevallen en prestaties van de Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” en daarvan de leden van de vereniging op de hoogte te houden;

De Vereniging Oud Skadi biedt het platform voor een sociaal netwerk van mensen die als gezamenlijke passie de Roeivereniging Skadi hebben. Zij kunnen elkaar ontmoeten tijdens georganiseerde borrels, bij roeiwedstrijden als het WK, Varsity en Rottebokaal en tijdens botendopen, netwerkgelegenheden en feesten. Jaarlijks terugkerend organiseren we bijvoorbeeld het Oud-Presidentendiner, Oud-Bestuurderenborrel, Brute Bazen&Bazinnenborrel, Disputen en Verticalen borrel en de Oud Commissieborrel. Ook de jaarvergadering zal meer de vorm van een event krijgen.

De Vereniging Oud Skadi wordt straks de grootste Oud Ledenvereniging van Nederland! We streven uiteindelijk naar 1000 leden. Het merendeel van de lidmaatschapsgelden zal worden besteed aan Skadi. Het nieuwe gebouw en andere buitengewone uitgaven kan Skadi betalen met de hulp van ons, de Oud Leden. Hiermee kunnen we met z’n allen iets terug doen voor de bijzondere tijd die we als studenten hebben mogen meemaken bij Skadi.

Vanuit Skadi wordt de verbinding met de Vereniging Oud Skadi gelegd door de Oud-Leden Commissie. Tien man sterk gaan zij zich inzetten om in eerste instantie zo veel mogelijk leden te werven voor Oud Skadi. Samen met hen zal het Bestuur van de Vereniging Oud-Skadi een scala aan activiteiten opzetten en vormgeven.

Daarbij zal de Oud-Ledencommissie het netwerk van oud-leden ook kunnen gebruiken om een brede sponsorgroep te ontwikkelen, die dan weer de vorm van een soort Businessclub kan krijgen.

Zeer binnenkort kunt u via www.oudskadi.nl lid worden van de nieuwe oud-leden vereniging. Lidmaatschap is minimaal € 30,- per jaar. Minimaal omdat aanvullend doneren ook kan, en zeer gewaardeerd wordt.

Naast alle reeds genoemde activiteiten krijgt een lid van de Vereniging Oud Skadi ook een account op de website zodat via digitale nieuwsbrieven en de Skadi te Water altijd het laatste nieuws van Skadi wordt gedeeld. Tevens biedt dit de leden de mogelijkheid om elkaar te vinden en onder Oud Skadi vlag een jaarborrel of reünie van een aantal jaren te organiseren.

In de hoop en verwachting dat we elkaar nog heel vaak gaan ontmoeten,
Skadi wint de Varsity,
Op de Grote Godin!
Mej. J. (Jitte) Blitz - president

Mej. F. (Floor) Stadhouders - vice-president
Mej. S.C. (Sanne) Jaarsma – secretaris (tevens secretaris Skadi)
Dhr. S.A.R. (Rahul) Ravesteijn – penningmeester
Dhr. O.E. (Oscar) Spillenaar Bilgen – commissaris evenementen